Dofinansowanie NFZ

WSTĘP

DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (NFZ) ORAZ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dokonując zakupu wyrobów rehabilitacyjno-leczniczych lub przeciwodleżynowych po spełnieniu określonych warunków możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego z dofinansowania PFRON mogą korzystać osoby posiadające orzecznictwo o niepełnosprawności (czasowe lub stałe),

Dofinansowanie można uzyskać do 60% kwoty zakupionego sprzętu.

W przypadku zakupu sprzętu przeciwodleżynowego z dofinansowaniem nawet 100% mogą korzystać osoby:

 • obłożnie chore, wymagające stałego przebywania w łóżku,
 • para i tetraplegicy itp. (70% dofinansowania dokonuje NFZ natomiast o pozostałą kwotę można ubiegacie w PFRON).

Można otrzymać dofinansowanie ze środków NFZ do materaca przeciwodleżynowego raz na 3 lata (kod: P.117, limit 400,00 zł, wysokość dofinansowania 70% kwoty limitu)

Osobom będącym inwalidą wojennym, inwalidą wojskowym lub osobą represjonowaną przysługuje dofinansowanie 100% wartości limitu przyznanego przez NFZ na poszczególne przedmioty.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z w/w zakupu:

1. Zgłoś się do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty: neurologa, ortopedy chirurga, reumatologa, lekarza rehabilitacji medycznej celem uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze na w/w przedmioty (środki pomocnicze)

2. Wystawione przez lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze należy potwierdzić (podbić) w oddziale NFZ przynależnym do Państwa miejsca zameldowania.

3. Celem uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się naszą firmą pod nr telefonu: 32/762-65-10 lub 32/762-65-20 lub udać się do siedziby firmy P.W.M. GAMA w Będzinie.

DOFINANSOWANIA TRYB PFRON

TRYB ZAŁATWIANIA DOFINANSOWANIA MATERACA REHABILITACYJNEGO lub PODUSZKI REHABILITACYJNEJ

Dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

1. Lekarz specjalista wypisuje wskazanie na recepcie lekarskiej z uwzględnieniem: „konieczność używania do dalszej rehabilitacji materaca rehabilitacyjnego ” lub „konieczność używania rehabilitacyjno -leczniczej poduszki”

2. Pacjent wypełnia wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.

3. Do wniosku dołącza:

 • zaświadczenie o dochodach,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • fakturę PRO FORMA z firmy P.W.M. „GAMA”.

4. Wszystkie dokumenty pacjent lub opiekun składa w PFRONie znajdującym się przy Wydziale Zdrowia lub MOPS-ie.

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 60% wartości sprzętu.

Przykład:

 • 591,00 cena materaca rehabilitacyjnego – do 60% refundacja PFRON (czyli do 354,60) 236,40 do zapłaty przez pacjenta (na fakturze),
 • 505,00 cena poduszki rehabilitacyjno – przeciwodleżynowej do wózka inwalidzkiego – do 60% refundacja PFRON (czyli do 303,00) 202,00 do zapłaty przez pacjenta (na fakturze)

UWAGA:

Schemat powyższy dotyczy różnych wyrobów rehabilitacyjnych, które w swojej ofercie posiada Producent Wyrobów Medycznych „GAMA”

DOFINANSOWANIA – REFUNDACJA „WIĄZANA”

REFUNDACJA WIĄZANA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA I PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Kod NFZ: P.117

 • Przykładowa cena materaca: 550,00 zł
 • Refundacja NFZ (70% kwoty limitu): 280,00 zł
 • Dopłata klienta: 270,00 zł

Istnieje możliwość refundacji kwoty dopłaconej przez klienta ze środków PFRON.

Dokumenty potrzebne do złożenia w MOPS w celu uzyskania refundacji:

 • faktura zakupu materaca przeciwodleżynowego,
 • kserokopia zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze (wniosku)
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub grupa inwalidzka
 • zaświadczenie o dochodach

ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE

Kliknijaby pobrać pusty wzór do wypełnienia.

Comments are closed